Víkendový retreat s tanečnou ceremóniou a kakaom

E-motions – otváranie srdca cez pohyb a hlas

Letný slnovrat – tanečná ceremónia TranscenDance

Čo nás čaká:

Cez pohyb a hlas sa naladíme na múdrosť svojho tela a prepojíme srdce, telo a myseľ do jedného celku. Keď sú koherentné a spolupracujú, prúdi v nás energia, plynieme, cítime radosť zo života a máme chuť tvoriť. Cez hlas sa dokážeme ešte viac spojiť so svojou dušou a pomocou neho môžeme odkrývať emócie, ktoré sú uložené hlboko v pamäti nášho tela, a ktoré si pýtajú pozornosť. Vyjadrením týchto emócií prichádza uvoľnenie, liečenie a následné porozumenie. Púšťame minulosť, ukotvujeme sa v prítomnosti a vytvárame priestor pre nové.

V tanci dáme pozornosť srdcu a tomu, čo to znamená cítiť všetky emócie, ako im dať priestor a dovoliť im vyjadriť sa. Cez učenie Medicínskeho kruhu – cez liečivý tanec TranscenDance.

Kakao nám pomáha otvárať srdce ešte viac. Nebáť sa ísť do zraniteľnosti a do pravdy. Aby sme mohli byť videní a prijímaní druhými potrebujeme sa najprv my sami uvidieť a uznať- prijať presne taký, aký sme.

V sobotu večer v tanečnej ceremónii oslávime Letný slnovrat. Ceremónie sú príležitosti spomenúť si kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Púšťame to, čo doslúžilo, ďakujeme, oslavujeme dary, ktoré sa k nám dostali, lekcie, ktoré nás posunuli a otvárame cestu novému- želanej verzii budúcnosti. Modlíme sa a posielame túto modlitbu pre blaho všetkých bytostí v mene najvyššieho dobra.

Kde: Centrum Svojdomov, v Žiline

Kedy: 25. – 26. Jún 2022

Sobota: 10:00 – 22:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Cena: 180 €

Na retreat je potrebné sa prihlásiť a zarezervovať si miesto uhradením zálohy. Kapacita je obmedzená. Prihláška nižšie v kalendári.

Lektorka: Kristína Sihelská

Kristína Sihelská - Alchýmia rozvoja - kurzy osobného rastu

O mne: Som ženou, matkou, partnerkou, herečkou, tanečníčkou, sprievodkyňou na ceste sebarozvoja, ženou Medicínskeho kruhu. S pohybom, hlasom a sebavyjadrovaním pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Vediem tanečné ceremónie, sebapoznávacie a sebarozvojové kurzy a retreaty. Som vo výcviku tanečnej šamanskej praxe Movement Medicine a Devine Medicine Woman. Vyvinula som metódu Liečenie divadlom, na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.