Kurzy pre osobný rast

TranscenDance

TranscenDance je autentické vyjadrovanie všetkého čo sa deje v našom vnútri prostredníctvom pohybu – tanca. Predovšetkým je hlbokým zážitkom prítomného okamihu v tele. Je to dotyk s dušou, našim najhlbším ja. Je to meditácia v pohybe. Vedomý, autentický a slobodný pohyb.

Liečenie divadlom

Liečenie divadlom je jedna z mnohých ciest za sebapoznaním a sebaliečením. Je to prax, ktorá spája divadlo /herecké techniky, dramaterapiu, psychodrámu/, terapiu /meditačné, umelecko-terapeutické, pohybové, šamanské techniky/ a osobnostný rozvoj. Je to návrat k sebe. Spojenie sa so svojou esenciou.

Kurzy pre profesionálny rast

PREZENČNÉ KURZY

Kristína Sihelská - kurzy Alchýmia rozvojaKristína Sihelská, foto Ján Dobrík

PROFESIONÁLNY RAST s Kristínou Sihelskou

Originálne zážitkové a praktické vzdelávacie programy, ktoré prepájajú know-how hereckej profesie s požiadavkami profesií pracujúcich s ľuďmi.
Kristína SihelskáKristína Sihelská, foto Ján Dobrík

PSYCHOHYGIENA PRE OBCHODNÍKOV

Praktický kurz zameraný na techniky, ktoré napomáhajú koncentrácii, uvoľneniu a odosobneniu sa v náročných situáciách.

PROFESIONÁLNY REČNÍK

Vystupujte pred publikom presvedčivo a sebavedome. Aktivujte svoj potenciál skvelého rečníka, získajte know-how profesionálnych hercov.

ONLINE WORKSHOPY

INDIVIDUÁLNE ONLINE KONZULTÁCIE

Kristína Sihelská - Liečenie divadlomKristína Sihelská, foto Ján Dobrík

Z roly zamestnanca do roly šéfa

Osobná konzultácia online / 90 minút

Prekonajte stres pred obchodným stretnutím

Osobná konzultácia online / 90 minút

Prekonajte stres z vystúpenia na verejnosti

Osobná konzultácia online / 120 minút